Услови коришћења

Welkom bij aviator-maxbet.top. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt. Door gebruik te maken van aviator-maxbet.top stemt u in met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een deel van deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze website.

Toegang tot de Website

Wij staan u toe om tijdelijk toegang te krijgen tot aviator-maxbet.top. We behouden ons echter het recht voor om de toegang tot de gehele website of delen daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. We zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de website op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Het kan nodig zijn om bepaalde delen van de website te registreren om er toegang toe te krijgen. Het is uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens te waarborgen en alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account te beheren. We behouden ons het recht voor om gebruikersnamen en wachtwoorden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, te wijzigen of op te schorten.

  • U mag geen ongeoorloofde toegang proberen te verkrijgen tot delen van de website of tot onze servers, computers of databases die ermee verbonden zijn.
  • U mag geen materiaal uploaden dat schadelijk is voor onze website, waaronder maar niet beperkt tot virussen, Trojaanse paarden, wormen, logicabommen of ander schadelijk materiaal.
  • U mag de website niet gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving of op enige wijze onwettig of frauduleus is.
  • U mag de website niet gebruiken om ongevraagde of ongeoorloofde advertenties of promotionele materialen te verzenden.
  • U mag geen enkel deel van de website reproduceren, dupliceren, kopiëren, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Intellectuele Eigendom

De inhoud die op aviator-maxbet.top wordt gepresenteerd, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's en videomateriaal, is ons eigendom of we hebben de juiste licenties verkregen. Deze inhoud is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten en handelsmerken.

U mag de inhoud alleen voor persoonlijk gebruik bekijken en afdrukken, en niet voor commerciële doeleinden. U mag de inhoud niet reproduceren, wijzigen, distribueren, publiceren, uitvoeren, weergeven of gebruiken voor enig ander doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Links naar andere Websites

Op aviator-maxbet.top kunnen links naar externe websites worden verstrekt voor uw gemak en informatie. We hebben geen controle over de inhoud van deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring of enige associatie met de gelinkte website.

  • We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen die voortvloeien uit uw gebruik van externe websites.
  • Het gebruik van externe websites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van die websites.

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken bij te werken of te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze voorwaarden te controleren voor eventuele wijzigingen. Door onze website te blijven gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn aangebracht, stemt u in met de herziene voorwaarden.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via [email protected].